logo.jpg
sponzori.jpg
Adresa sportovní kanceláře:

ŠSK při ZŠ E. Zátopka, ul. Pionýrská 721, 742 21 Kopřivnice
Mgr. Jan Mužík - ředitel soutěže
mobil : 737 214 431
e-mail : honmuz@zsemzat.edunet.cz
fax : 556 810 262
Mgr. Jan Slezák - sportovní ředitel
mobil : 739 931 354
e-mail : slezak.h@seznam.cz


Pořadatel:

Z pověření Výkonného výboru AŠSK ČR v Praze pořádá ŠSK při ZŠ E.Zátopka, Kopřivnice

Termín konání:

Pondělí 15. března - středa 17. března 2010
4. Místo konání : Kopřivnice - hala ZŠ E. Zátopka ( hoši )
hala VOŠ,SOŠ a SOU ( dívky )


Kategorie:

IV.starší žáci a žákyně
 1. 8 .– 9.ročník ZŠ, tercie a kvarta osmiletých gymnázií, prima a sekunda šestiletých gymnázií
 2. ročníky narození 1994, 1995, 1996

Přičemž obě tyto podmínky musí být splněny současně!


Organizační výbor :

Ředitel soutěže Mgr. Jan Mužík
Sportovní ředitel Mgr. Jan Slezák
Hospodář a tajemník Mgr. Antonín Slezák
Hospodář za AŠSK ČR Naďa Prokůpková
Výpočetní technika Mgr. Filip Bordovský
Tisk a propagace Jana Feilhauerová
Ubytování a strava Hana Pokludová
Zdravotní služba MUDr. Daniela Rosinská


Čestné předsednictvo:

Ing. Josef Jalůvka starosta města Kopřivnice
Mgr. Bohumil Hlaváček garant florbalu AŠSK ČR
Filip Šuman prezident České florbalové unie
Jana Gellnerová předseda krajské rady AŠSK ČR
Mgr. Ondřej Diviš metodik AŠSK ČR
Mgr. Milan Bureš senátor


Přihlášky:

Zasílejte do pátku 5. března 2010 na adresu sportovní kanceláře. V přihlášce ( vzor č.1, kapitola 7.2. v bílé knize AŠSK ) uveďte úplný název školy s přesnou adresou ( bez zkratek ), registrační číslo klubu AŠSK, kontakt na vedoucího.Vyplňte všechny údaje! V případě neúčasti družstva je nutné písemně nebo e-mailem vyrozumět pořadatele nejpozději do12. března 2010

Účastníci:

Vítězové kvalifikačních skupin A, B, C, D, E přihlášeni příslušnou KR AŠSK ČR. Pořadatel má právo nasadit své družstvo. Družstvo má maximálně 15 hráčů + 2 vedoucí, přičemž alespoň jeden vedoucí družstva musí být v pracovně právním vztahu se školou a zároveň starší 18 let.

Účastnický poplatek:

Účastníci RF AŠSK ČR, členové i nečlenové AŠSK ČR, hradí účastnický poplatek ve výši 200,- Kč / osobu ( sportovci i vedoucí ). Hrazeno v hotovosti při prezenci.

Prezence:

15. března 2010 od 15,00 do 17,00 v KD Kopřivnice. Vedoucí družstva předloží originál soupisky ( viz Vzor č.1 v příloze těchto propozic ), potvrzenou ředitelem školy. V případě, že do zahájení finále dojde ke změně soupisky, předloží vedoucí družstva novou, řádně potvrzenou soupisku ředitelem školy.Vedoucí týmů mají u sebe průkazky zdravotních pojišťoven hráčů!


Finanční zabezpečení:

Členům AŠSK ČR je hrazeno ubytování, stravování a příspěvek na jízdné.
Proplacení příspěvku na jízdné:
a) Zlevněné jízdenky (pro skupiny i jednotlivce) v plné výši.
b) Jiné jízdenky (nezlevněné) v ceně zlevněných skupinových jízdenek.
c) Při použití jiného dopravního prostředku, než veřejné hromadné dopravy, bude účastníkům proplacen příspěvek na dopravu v ceně zlevněné jízdenky pro skupinu na dané trase 2. tř. ČD nebo autobusové jízdenky. Příspěvek bude stanoven na základě porovnání, kalkulace skupinové jízdenky ČD a autobusové jízdenky, a to vždy při nejekonomičtějším způsobu dopravy.
Zpáteční jízdenky budou uloženy po dobu 3 let na ŠSK.
Nečlenové AŠSK ČR si hradí ubytování, stravování a jízdné z vlastních zdrojů. Cena ubytování a stravování na osobu je 270 - 300 Kč (dle místa ubytování).


Ubytování a stravování:

a ) Ubytování:
 1. Internáty VOŠ, SOŠ a SOU ( pod lesem ) - 2 družstva dívek
 2. Ubytovna pod lesem - 3 družstva dívek
 3. Tenisové kurty - 1 družstvo chlapců
 4. Ubytovna Liščí mlýn - Frenštát - 4 družstva chlapců

U P O Z O R N Ě N Í : Vedoucí družstev zaplatí při převzetí pokojů zálohu 1.000,- Kč, která bude v plné výši vrácena, nebudou-li v pokojích zjištěny žádné škody či závady .Vedoucí družstev odpovídají za chování účastníků během celého pobytu.

b ) Stravování:
Je zajištěno v příslušných ubytovacích zařízeních + ZŠ E. Zátopka, ZŠ MH v Kopřivnici. Strava začíná večeří 15. března a končí obědem 17. března 2010. Základní občerstvení je možno zakoupit v prostorách sportovních hal.


Dozor nad žáky:

Zajišťuje v plném rozsahu a po celou dobu soutěže vysílající škola!

Podmínky účasti:

Soutěž probíhá podle všeobecných soutěžních podmínek AŠSK ČR a těchto propozic.
Startovat mohou pouze žáci příslušné školy, kteří budou uvedeni na soupisce potvrzené ředitelem školy a příslušnou krajskou radou AŠSK.
Vedoucí družstva zodpovídá za zdravotní způsobilost hráčů. Žáci nejsou pojištěni proti úrazům, krádežím a ztrátám. VV AŠSK ČR doporučuje členům AŠSK ČR, aby uzavřeli individuální úrazové pojištění.


Materiální zabezpečení:

Každé družstvo musí mít 2 sady dresů rozdílných barev s čísly, jednotné trenýrky, pokud možno i stulpny. Barvy dresů s čísly hráčů uveďte na přihlášce. Hráč musí mít obuv určenou pro sálový sport, která nezanechá skvrny na podlaze. Hráč v nevhodné obuvi nebude připuštěn ke hře. Počet vlastních míčků na rozehrání je libovolný ( minimálně 3 ).Brankář musí mít obličejovou masku, může mít tenké rukavice bez lepivých částí.

Hrací míčky:

Schválené ČfbU, bílé barvy


Technická porada:

Koná se v pondělí 15. března v klubovně pod halou ZŠ E. Zátopka po skončení slavnostního zahájení - začátek v 19,45 hod. Technická porada je povinná pro vedoucí družstev !


Rozhodčí:

Jsou pořadatelem zabezpečeni z řad oficiálních rozhodčích ČfbU, na každý zápas je delegována dvojice rozhodčích.

Soutěžní komise:

 1. sportovní ředitel
 2. garant florbalu AŠSK ČR
 3. hlavní rozhodčí
 4. zástupce družstev chlapců - zvolen na technické poradě
 5. zástupce družstev dívek - zvolen na technické poradě

Protesty:

Jsou přijímány pouze v písemné podobě s vkladem 200,- Kč nejpozději 10 minut po skončení utkání sportovnímu řediteli. V případě zamítnutí vklad propadá. Řeší soutěžní komise.


Startují:

Družstvo ( chlapci i dívky ) má maximálně 15 hráčů + 2 vedoucí, 2 sady dresů různé barvy s čísly, minimálně 6 hokejek a 3 míčky


Pravidla:

Soutěž se hraje na dřevěných palubovkách o rozměrech hřiště 40x20 m podle pravidel ČfbU pro velký florbal 5 + 1 ( chlapci i dívky ) Hrací doba je 3 x 10 minut hrubého času s minimálními pauzami mezi třetinami. Čas se zastavuje pouze při gólu, vyloučení a na pokyn rozhodčího. Poslední 2 minuty v utkání se hrají na čistý čas. Mužstvo má v zápase nárok na jeden půlminutový time-out. Hráč, který je vyloučen do konce utkání, nesmí nastoupit v následujícím zápase. Ve čtvrtfinále, semifinále a utkáních o pořadí při nerozhodném výsledku následují ihned trestná střílení dle pravidel florbalu. Kapitán družstva musí mít na paži pásku. Případné dotazy k pravidlům budou upřesněny na technické poradě.


Systém soutěže:

Postupující družstva z kvalifikací A, B, C, D, E ( viz Veřejně prospěšné programy AŠSK ČR ve šk.roce 2009/2010 str.38 ) + tým pořadatele jsou nasazena do skupin podle manuálu bod 21.2. strana 43 takto:

Skupina A

 1. vítěz kvalif. skup. A
 2. vítěz kvalif. skup. B
 3. vítěz kvalif. skup. C

Skupina B:
 1. vítěz kvalif. skup. D
 2. vítěz kvalif. skup. E
 3. vítěz kvalif. skup. F

Ve skupinách hraje každý s každým.
Všechna družstva postupují takto: vítězové skupin A,B přímo do
semifinále, družstva na 2. a 3. místě do čtvrtfinále:

1. čtvrtfinále - 2.A - 3.B
2. čtvrtfinále - 2.B - 3.A

Poražení ve čtvrtfinále hrají o celkové 5. - 6. místo
Vítězové čtvrtfinále postupují do semifinále :

1. semifinále - vítěz sk. B - vítěz 1. čtvrtfinále
2. semifinále - vítěz sk. A - vítěz 2..čtvrtfinále

Poražení v semifinále hrají o celkové 3. - 4. místo
Vítězové semifinále postupují do finále.


O pořadí ve skupinách rozhoduje :

 1. počet bodů ( vítězství 3 body, remíza 1 bod )
 2. vzájemné utkání
 3. rozdíl skóre ze všech utkání
 4. vyšší počet vstřelených branek ze všech utkání
 5. los

Ceny:

První tři družstva obdrží medaile, poháry a diplomy. Všechna družstva
obdrží diplomy za umístění. Bude udělena cena FAIR PLAY.
Současně budou vyhlášeni nejlepší hráči, střelci a brankáři.


Doprava do Kopřivnice:


 1. vlakem - na hlavní trati Praha - Bohumín přestup ve STUDÉNCE na vedlejší trať Studénka - Veřovice : výstup na zastávce Kopřivnice - město (bude vás tam očekávat a doprovázet po Kopřivnici doprovod ) - nutné nahlásit čas příjezdu
 2. jinými prostředky - zajistíme doprovod podle vámi nahlášeného způsobu dopravy a času příjezdu

UPOZORNĚNÍ:

 1. Je povinností všech družstev zúčastnit se jak zahajovacího( pondělí 15.3. v 19,00 v hale E. Zátopka ), tak i závěrečnéhoceremoniálu ( středa 17.3. ve l3,00 v hale E. Zátopka ). V případě nedodržení tohoto požadavku bude tým hodnocen mimo soutěž!
 2. Nedodrží-li kterékoliv družstvo podmínky účasti s úmyslem získat neoprávněnou výhodu, může být rozhodnutím pořadatele ze soutěže vyloučeno. Takto vyloučené družstvo je následně povinno uhradit pořadateli vzniklé náklady na jeho účast.
 3. Pokud se nominované družstvo nedostaví na soutěž bez písemné prokazatelné omluvy zaslané nejpozději 3 dny před konáním soutěže ( faxem, e-mailem ), je původně nominované družstvo povinno uhradit pořadateli náklady spojené s přípravou jeho startu.

Za organizační výbor:

Mgr. Ondřej Diviš metodik AŠSK,
Mgr. Jan Mužík ředtel RF,
Mgr. Jan Slezák sportovní ředitel RF
.


Materiály ke stažení: